เดทไปคุย:ที่ง่ายที่สุดแล้ววิธีที่เร็วที่สุดที่ได้ด้วยการพบปะผู้คนใหม่ๆและทำให้เพื่อนใหม่ทุกวันล็อกอินขึ้นว่า”เดทกัน”และเสียงวีดีโอแชทไปซ่อนให้ห้องที่ใหญ่ที่สุดระหว่างประเทศหนุ่มและปรับอัตโนมัติชุมชนสำหรับคนที่ไปหลังจากไม่เคยจบสายข้อมูลของอารมณ์ใหม่และอยากถูกล้อมด้วยคนใหม่

About