เรื่องนี้อยู่ในหันทำให้มีปัญหามากกจริงจังนะ อะไรหลายคนไม่รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวกับความรู้สึกของพวกเค้าปล่อยคนเดียวว่าเรื่องนี้อย่างโดดเดี่ยจะได้รับการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โชคร้าย ไม่ใช่แค่นั้นไม่แนวทางแก้ปัญหาของความโดดเดี่ยวอ้างว้าง มันอาจจะต่างออกได้คำอธิบายสำหรับทำไมคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวและแตกต่างทางแก้ปัญหานั่นที่จะปัญหา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน:ทางออกจากความโดดเดี่เริ่มต้นกับคุณ เพราะความโดดเดี่ยวอ้างว้างหลายๆคนรู้สึกว่าพวกเค้ามีพื้นฐานความปรารถนาที่จะหาความรักที่แท้จริงขณะที่พวกเขารู้สึกไม่มีกำลังใดที่จะค้นหามัน รู้สึกอยู่คนเดียวแล้วคิดว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่มันต้องมีความสุขเป็นเหมือนกัน เรื่องนี้มันแน่ชัดจะตายอยู่บนเส้นกับความเข้าใจผิดว่าความรักสามารถอยู่นอกเหนือไปจากคุณเหรอ,และนั่นมันทำให้คุณมีความสุขก่อนที่คุณค้นหามัน นี่มันเรื่องเข้าใจผิด หลายคนต้องมองหาพิเศษที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความรักได้หรอก ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่ารักอยู่ก่อนเดียวที่ด้านนอกของตัวเอง คิดว่าในวิธีพวกนี้เกี่ยวกับพลังอำนาจอยู่ในอันเจ็บปวดวัฏจักรของความปรารถนาและความคาด

About