การประชุมข้อเสนอมิตรภาพและการใช้งานร่วมในการแบบส่วนบุคคลระดับ

ความสัมพันธ์กับเพื่อนอนุญาตให้เพื่อนร่วมกัการแลกเปลี่ยนของมุมมองที่,ทำลายลงภาษา และช่วยกำจัดของ

บ่อยมีสวีเดนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือพวกเขาเรียนรู้และสวีเดนเข้าใจสวีเดนสังคม ครั้งก่อตั้งคุณบ่อยมีโอกาสจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนของพื้นหลังต่างออกและวัฒนธรรม. บ่อยแค่ต้องการจะมีสวีเดนเพื่อนของเพื่อเรียนรู้และสวีเดนเข้าใจสวีเดนสังคม ครั้งก่อตั้งคุณบ่อยมีโอกาสจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนจากพื้นหลังต่างออกและวัฒนธรรม

About